FHC210HDQ
FHC210HDQ

钎焊板式换热器-FHC210HDQ

设计压力:3.0Mpa / 4.5Mpa

测试压力:4.5Mpa / 6.75Mpa

设计温度:-196〜200°C

最大流量:105m3 / h

最大印版数量:300

管道尺寸:3“ 1/8'

频道:H

分配器:DQ

返回 反馈
产品详情
FHC210HDQ_01 FHC210HDQ_02 tongyong03 tongyong04 tongyong05 tongyong06 tongyong07 tongyong08
反馈

*需要的信息

*姓名:

性别:

*电话:

*邮箱:

传真:

*产品编号:

 
您希望如何联系?电话传真邮箱

*描述:
输入20到3000个字符(仅英文)。

 

请联系我们

请填写表格, 我们将尽快与您联系。 谢谢。客服服务时间为08:00-18:00。